Herstelplan

Herstelplan

Op basis van het Financieel Toetsingskader (FTK) en het feit dat SPF zich per 31 december 2016 in een reservetekort (beleidsdekkingsgraad lager dan 124%) bevond, heeft het fonds begin 2017 een nieuw herstelplan opgesteld en bij De Nederlandsche Bank (DNB) ingediend. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde maandelijkse dekkingsgraad van de laatste twaalf maanden.

Pensioenfondsen zijn bij een bepaalde (lage) beleidsdekkingsgraad verplicht een ‘herstelplan‘ op te stellen, waarin ze aangeven op welke manier zij denken weer een hogere dekkingsgraad te bereiken.

Het nieuwe herstelplan van SPF is gebaseerd op het actuele beleggingsbeleid (beleidskader) van het fonds en de financiële situatie begin 2017. In het herstelplan heeft SPF aangetoond dat er, uitgaande van de financiële situatie begin 2017, voldoende herstellend vermogen bestaat om binnen de door SPF gekozen hersteltermijn van tien jaar toe te groeien naar de ’vereiste dekkingsgraad’ (beleidsdekkingsgraad van 124%), zonder dat er gekort hoeft te worden op de pensioenen of de pensioenopbouw.

Kijk voor meer informatie in de 'Samenvatting van het herstelplan van SPF 2017' ook op deze pagina.

Deze website gebruikt cookies om te kunnen functioneren en het gebruik te analyseren teneinde het gebruiksgemak te verbeteren.Akkoord