Organisatie SPF

Stichting Pensioenfonds SABIC (SPF)

Stichting Pensioenfonds SABIC voert de pensioenen uit voor de medewerkers van SABIC Europe B.V., SABIC Limburg B.V., SABIC Innovative Plastics B.V., SABIC Global Technologies B.V. en SABIC Capital B.V.
SPF is een onafhankelijke stichting. De stichting wordt bestuurd door een bestuur dat zelfstandig de koers van het pensioenfonds bepaalt.

Op het bestuur wordt toezicht uitgeoefend door een toezichtorgaan van drie onafhankelijke deskundigen, de Visitatiecommissie.

Over het gevoerde beleid legt het bestuur verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan.
De feitelijke werkzaamheden heeft het bestuur uitbesteed aan DSM Pension Services (DPS). Het bestuur blijft wel verantwoordelijk voor alles wat DSM Pension Services doet.

In de brochure 'Organisatie SPF' op deze pagina is meer informatie te vinden over de missie van SPF, het bestuur, de Visitatiecommissie en het Verantwoordingsorgaan.
Deze website gebruikt cookies om te kunnen functioneren en het gebruik te analyseren teneinde het gebruiksgemak te verbeteren.Akkoord