Nieuws
Wijzigingen die van invloed kunnen zijn op je pensioen Gepubliceerd op: 18-01-2019 Door een aantal beslissingen van de overheid zal voor het merendeel van de pensioengerechtigden de netto-uitkering vanaf januari 2019 wijzigen.

Zo is de wettelijk verplichte bijdrage voor de Zorgverzekeringswet per 1 januari 2019 hoger geworden. Deze is gestegen van 5,65% naar 5,70%.  SPF is verplicht deze bijdrage over een inkomen van maximaal € 55.927 (in 2018 was dit € 54.614) per jaar in te houden.

Ook gelden er vanaf 2019 nieuwe belastingtabellen. Het belastingtarief van de eerste schijf is gestegen. De tarieven van de tweede en de derde schijf zijn daarentegen gedaald. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de Belastingdienst (www.Belastingdienst.nl).

Ontvang je pensioen en woon je in het buitenland?

Vanaf 1 januari 2019 is de berekening van de loonbelasting gewijzigd. Als je niet in Nederland woont, wordt er voor een kleiner bedrag rekening gehouden met heffingskortingen. Heffingskortingen zijn kortingen op de loon- en inkomstenbelasting. Door de lagere heffingskortingen betaal je meer loonbelasting. En dat betekent dat je van SPF een lagere uitkering uitbetaald krijgt. In welke loonbelastingtabel je valt, is afhankelijk van het land waar je woont. Je hoeft zelf geen actie te ondernemen. Dit wordt automatisch verwerkt. Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl/internationaal.

Op je uitkeringsspecificatie zie je wat deze wijzigingen voor jou betekenen. Alle pensioengerechtigden van SPF ontvangen hierover ook nog informatie per post of digitale mailbox.

Er is geen poll actief
Deze website gebruikt cookies om te kunnen functioneren en het gebruik te analyseren teneinde het gebruiksgemak te verbeteren.Akkoord