News
Coronavirus: impact op SPF Published on: 10-03-2020 Er is op dit moment veel nieuws naar aanleiding van het coronavirus.

Het bestuur volgt de ontwikkelingen nauwlettend. En DPS, onze uitvoeringsorganisatie, heeft voorzorgsmaatregelen getroffen. Zo wordt er bijvoorbeeld zoveel mogelijk thuisgewerkt om het risico van besmetting zo klein mogelijk te houden en het uitvoeren en uitbetalen van de pensioenen door te laten gaan.

Wat betekent dit voor mijn pensioen en het nabestaandenpensioen?
Op dit moment heeft het nieuws over het coronavirus geen effect op de pensioenuitkering, het opgebouwde pensioen of op het recht op partner- en wezenpensioen. Pas als de dekkingsgraad te lang te laag is, zijn er misschien aanvullende maatregelen nodig. Denk hierbij aan een langere periode zonder verhogingen. Of in het uiterste geval het verlagen van het pensioen.

In hoeverre heeft het nieuws over het coronavirus impact op SPF?
Het nieuws over het coronavirus heeft gevolgen voor de financiële markten. De koersen van de beleggingen van SPF worden hierdoor beïnvloed. Het effect op de dekkingsgraad is negatief en het bestuur volgt deze ontwikkeling op de voet. Het beleid voor o.a. toeslagverlening wordt afgestemd op de beleidsdekkingsgraad. Deze dekkingsgraad is een gemiddelde van de afgelopen 12 maanden. De invloed van het nieuws over het coronavirus op de beleidsdekkingsgraad werkt pas later door, en alleen als het effect langdurig aanhoudt.

Uiteindelijk is de situatie op 31 december van dit jaar bepalend. We weten nu dus nog niet wat de gevolgen van het coronavirus zijn voor onze deelnemers. Dit hangt af van onder meer de ontwikkeling van de dekkingsgraad de komende maanden en of de overheid nog ondersteunende maatregelen gaat nemen. Wat we wel weten is dat als de economische situatie de rest van het jaar niet verbetert, er een kleine kans is dat er gekort moet worden.

De ontwikkeling van de dekkingsgraad is te volgen op onze website onder de knop ‘Dekkingsgraad en andere financiële cijfers’.

Wat doet SPF?
Het bestuur van SPF blijft de situatie op de markten nauwgezet volgen en doet er alles aan om de gevolgen zo veel mogelijk te beheersen. Het strategische beleid is gericht op de lange termijn, waarbij in de samenstelling van de beleggingen zo veel mogelijk rekening wordt gehouden met mogelijke ‘stresssituaties’ op de financiële markten. Het pensioenfonds spreidt de risico’s in de beleggingen over verschillende beleggingscategorieën. Wij blijven hierover frequent in overleg met onze adviseurs bij DPS.

This website uses cookies in order to function and to analyze usage in order to improve usability.Ok