Nieuwsberichten

 
Een Pensioenakkoord, hoe nu verder voor SPF? Gepubliceerd op: 18-06-2020 De regering, werkgevers en werknemers hebben afspraken gemaakt over veranderingen in het pensioenstelsel.


Handshake.jpg (166 KB)

Deze afspraken staan in het Pensioenakkoord.
De veranderingen raken vrijwel iedereen. Sociale partners bij SABIC gaan zich samen met SPF de komende tijd verdiepen in het Pensioenakkoord.

Wat het precies betekent voor alle SPF deelnemers is dus nu nog niet te zeggen.

Een aantal afspraken uit het akkoord zijn:

AOW-leeftijd gaat minder snel omhoog
De AOW-leeftijd tot 2026 ligt vast:

  • In 2021 blijft de AOW-leeftijd 66 jaar en 4 maanden.
  • In 2022 is de AOW-leeftijd 66 jaar en 7 maanden.
  • In 2023 is de AOW-leeftijd 66 jaar en 10 maanden.
  • In 2024 en 2025 is de AOW-leeftijd 67 jaar.

Na 2025 gaat de verhoging van de AOW-leeftijd door, maar minder snel dan nu het geval is. Het wetsvoorstel over de verhoging van de AOW-leeftijd vanaf 2025 moet nog worden aangenomen.

Pensioenopbouw bij SPF
De pensioenopbouw bij SPF gaat veranderen. Je werkgever SABIC betaalt voor elke werknemer evenveel premie. Het maakt niet uit hoe oud de werknemers zijn. Daardoor betaalt je werkgever voor jongere werknemers te veel premie en voor oudere werknemers te weinig. Een deel van de premie voor jongere werknemers gaat naar het pensioen van oudere werknemers. Dat systeem (de doorsneepremie) werkte lang goed, maar is nu aan vernieuwing toe. Daarom gaat dit veranderen. Wat dat precies betekent, moeten we nog afwachten. 

...wat gebeurt er met het pensioen dat ik al heb opgebouwd bij SPF?
Ook hierover moeten sociale partners eerst nog een keuze maken. Om het Pensioenakkoord ook te laten gelden voor gepensioneerden en mensen die al behoorlijke tijd pensioen opbouwen, moeten de al opgebouwde pensioenen omgezet worden naar het nieuwe pensioencontract. Dat is nu nog niet zomaar mogelijk. Daarom is in het Pensioenakkoord afgesproken dat de overheid dit wettelijk mogelijk gaat maken.

...hoe snel gaat dit allemaal gebeuren?
De bedoeling is dat het nieuwe stelsel vanaf 2022 echt ingaat. Maar niet elk pensioenfonds kan of wil op het zelfde moment over. Er komt dus een overgangssituatie. Hoe lang die duurt is nog niet zeker maar met ingang van 2026 moet elk pensioenfonds zover zijn. Het huidige pensioencontract tussen SABIC en SPF loopt nog door tot en met 2023. Wat voorop staat is dat iedereen voldoende tijd krijgt om de overstap zorgvuldig te maken. Sociale partners van SABIC en SPF gaan samen bepalen wanneer het beste moment is om de stap te maken.

…wat gebeurt er tot aan de overstap?
Het Pensioenakkoord wordt verder uitgewerkt en de wet- en regelgeving wordt daarop aangepast. De bedoeling is dat dit voor 1 januari 2022 wordt afgerond. Daarna moeten sociale partners en SPF aan de slag om te bepalen welke keuzes gemaakt moeten worden om tot een nieuwe regeling te komen die goed is voor alle deelnemers van SPF. Het begin is er, maar we zijn er nog lang niet.

…en de pensioenverlagingen?
Je hebt het waarschijnlijk wel gelezen of gehoord. Wettelijk moeten alle pensioenfondsen de pensioenen verlagen als de dekkingsgraad op 31 december 2020 onder de 90% staat. Bij SPF is die ‘kritische’ dekkingsgraad ongeveer 92%. De dekkingsgraad van SPF is op 31 mei ongeveer 95%. Als de economische situatie de rest van het jaar weer verder verslechtert, is de kans op korten nog steeds aanwezig. Maar uiteindelijk is de situatie op 31 december bepalend.