Over SPF

 

Stichting Pensioenfonds SABIC (SPF)

Stichting Pensioenfonds SABIC voert de pensioenen uit voor de medewerkers van SABIC Europe B.V., SABIC Limburg B.V., SABIC Innovative Plastics B.V., SABIC Global Technologies B.V., SABIC Capital B.V, SHPP B.V., SHPP Sales B.V. en SHPP Global Technologies B.V.

Bestuur
SPF is een onafhankelijke stichting. De stichting wordt bestuurd door een bestuur dat zelfstandig de koers van het pensioenfonds bepaalt. Door de werkgevers worden gezamenlijk vier leden voorgedragen. De ondernemingsraden van SABIC dragen twee leden voor. Twee leden worden gekozen uit en door de pensioengerechtigden van het fonds. De twee externe bestuursprofessionals en de onafhankelijk voorzitter worden door het fonds aangesteld. Alle bestuursleden worden door het bestuur benoemd.

Korteweg, Arnout.jpg (18 KB)
Arnout Korteweg
(Voorzitter)
       
Vacant.jpg (1 KB)Vacant

Jos van Gisbergen_Cropped.jpg (1.59 MB)
Jos van Gisbergen

Giselle Verwoort_Cropped.jpg (1.69 MB)
Giselle Verwoort

Arthur Smit_Cropped.jpg (891 KB)
 Arthur Smit

Angela Peters_Cropped.jpg (2.08 MB)
Angela Peters

Maurice Pelsers_Cropped.jpg (163 KB)
Maurice Pelsers

John van Moorsel_Cropped.jpg (1.66 MB)
John van Moorsel

Rudger Schiewer_Cropped.jpg (1.57 MB)
  Rudger Schiewer
  (plv. voorzitter)
Math Peeters_Cropped.jpg (1.08 MB)   Math Peeters

Kim Haasbroek_Cropped.jpg (1.40 MB)Kim Haasbroek


Klik hier voor meer informatie over het profiel van het Bestuur.

Heb jij een vraag voor het bestuur? Stuur dan een e-mail naar: BestuurSPF@pfsabic.nl.

Raad van Toezicht (RvT)

Op het bestuur wordt toezicht uitgeoefend door een intern toezichtsorgaan, bij SPF de Raad van Toezicht genoemd. De Raad beoordeelt bijvoorbeeld of de procedures en processen van het fonds op orde zijn, hoe het fonds wordt bestuurd en hoe het fonds omgaat met de risico's van het fonds op de langere termijn. De Raad van Toezicht bestaat uit drie leden.

Stephan Linnebank_Cropped.jpg (1.38 MB)
Stephan Linnenbank

Willeke Ong_Cropped.jpg (2.10 MB)
Willeke Ong

Kees Scheepens_Cropped.jpg (1.90 MB)
Kees Scheepens
(Voorzitter)

Verantwoordingsorgaan (VO)
Het verantwoordingsorgaan (VO) heeft de bevoegdheid een oordeel te geven over het handelen van het bestuur, over het door het bestuur gevoerde beleid en de wijze waarop het beleid is uitgevoerd. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit zes leden.

Rolf van Kouwen_Cropped.jpg (1.22 MB)
Rolf van Kouwen
(Voorzitter)
Herman Polderman_oud.jpg (39 KB)
Herman Polderman

Jan Hellings_Cropped.jpg (1.05 MB)
Jan Hellings
(Plv. voorzitter)
Toine Jansen_Cropped.jpg (640 KB)
Toine Jansen
René Witjes_Cropped.jpg (1.37 MB)
René Witjes
Vacant.jpg (1 KB)
Vacant

Klik hier voor meer informatie over het profiel van het Verantwoordingsorgaan.

In de brochure 'Organisatie SPF' op deze pagina is meer informatie te vinden over SPF, het bestuur, de Raad van Toezicht en het Verantwoordingsorgaan.

DPS

De feitelijke werkzaamheden heeft het bestuur uitbesteed aan DPS. Het bestuur blijft wel verantwoordelijk voor alles wat DPS doet.