Over SPF

 

Stichting Pensioenfonds SABIC (SPF)

Stichting Pensioenfonds SABIC voert de pensioenen uit voor de medewerkers van SABIC Europe B.V., SABIC Limburg B.V., SABIC Innovative Plastics B.V., SABIC Global Technologies B.V., SABIC Capital B.V, SHPP B.V., SHPP Sales B.V. en SHPP Global Technologies B.V.

Overlijden bestuurslid Stuf Kaasenbrood
Stuf Kaasenbrood2.jpg (957 KB)

Wij hebben veel verdriet omdat woensdag 9 augustus jl. ten gevolge van een noodlottig ongeval ons bestuurslid en plaatsvervangend voorzitter Stuf Kaasenbrood is overleden.
Wij verliezen in hem een kundig bestuurder en bovenal een warme en betrokken collega.
Stuf was sinds 2019 bestuurslid. In die hoedanigheid was hij ook lid van de Commissie Pensioenen & Communicatie. Hij zette zich met zijn hele ziel en zaligheid in voor een goed pensioen voor de (ex-)medewerkers van SABIC in Nederland. Niet alleen maakte hij zich sterk voor de pensioenuitkeringen, ook de uitvoering en heldere communicatie gingen hem na aan het hart.

Stuf had oog voor het kleinste detail: pensioenen moesten simpelweg goed geregeld zijn. Bij de behandeling van voorstellen in de commissie of het bestuur was hij niet alleen scherp op de inhoud. Hij hechtte ook waarde aan volledigheid en zorgvuldige formuleringen. Schrijffouten werden door hem steevast aangeduid als “Stufjes”.

Sinds het najaar van 2022 vervulde hij als lid van het Dagelijks Bestuur, ook de rol van plaatsvervangend voorzitter. In die rol was hij nauw betrokken bij de ontwikkelingen rondom DSM Pension Services (DPS).

Wij gaan Stuf erg missen. Vanwege zijn scherpte, zijn loyaliteit en zijn humor.
Wij wensen de familie, vrienden en kennissen veel sterkte toe.

Sittard, 17 augustus 2023
Het bestuur van Stichting Pensioenfonds SABIC

Bestuur
SPF is een onafhankelijke stichting. De stichting wordt bestuurd door een bestuur dat zelfstandig de koers van het pensioenfonds bepaalt. Door de werkgevers worden gezamenlijk vier leden voorgedragen. De ondernemingsraden van SABIC dragen twee leden voor. Twee leden worden gekozen uit en door de pensioengerechtigden van het fonds. De twee externe bestuursprofessionals en de onafhankelijk voorzitter worden door het fonds aangesteld. Alle bestuursleden worden door het bestuur benoemd.

Korteweg, Arnout.jpg (18 KB)
Arnout Korteweg
(Voorzitter)
       
Leon Jacobs_Cropped.jpg (1.47 MB)
Leon Jacobs
(Plv. voorzitter)
Jos van Gisbergen_Cropped.jpg (1.59 MB)
Jos van Gisbergen

Giselle Verwoort_Cropped.jpg (1.69 MB)
Giselle Verwoort

Rudger Schiewer_Cropped.jpg (1.57 MB)
Rudger Schiewer

Angela Peters_Cropped.jpg (2.08 MB)
Angela Peters

Maurice Pelsers_Cropped.jpg (163 KB)
Maurice Pelsers
John van Moorsel_Cropped.jpg (1.66 MB)
John van Moorsel
Vacant.jpg (1 KB)
Vacant
Arthur Smit_Cropped.jpg (891 KB)Arthur Smit Kim Haasbroek_Cropped.jpg (1.40 MB)Kim Haasbroek

Klik hier voor meer informatie over het profiel van het Bestuur.

Heb jij een vraag voor het bestuur? Stuur dan een e-mail naar: BestuurSPF@pfsabic.nl.

Raad van Toezicht (RvT)

Op het bestuur wordt toezicht uitgeoefend door een intern toezichtsorgaan, bij SPF de Raad van Toezicht genoemd. De Raad beoordeelt bijvoorbeeld of de procedures en processen van het fonds op orde zijn, hoe het fonds wordt bestuurd en hoe het fonds omgaat met de risico's van het fonds op de langere termijn. De Raad van Toezicht bestaat uit drie leden.

Stephan Linnebank_Cropped.jpg (1.38 MB)
Stephan Linnenbank

Willeke Ong_Cropped.jpg (2.10 MB)
Willeke Ong

Kees Scheepens_Cropped.jpg (1.90 MB)
Kees Scheepens
(Voorzitter)

Verantwoordingsorgaan (VO)
Het verantwoordingsorgaan (VO) heeft de bevoegdheid een oordeel te geven over het handelen van het bestuur, over het door het bestuur gevoerde beleid en de wijze waarop het beleid is uitgevoerd. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit zes leden.

Rolf van Kouwen_Cropped.jpg (1.22 MB)
Rolf van Kouwen
(Voorzitter)
Herman Polderman_oud.jpg (39 KB)
Herman Polderman

Jan Hellings_Cropped.jpg (1.05 MB)
Jan Hellings
(Plv. voorzitter)
Toine Jansen_Cropped.jpg (640 KB)
Toine Jansen
René Witjes_Cropped.jpg (1.37 MB)
René Witjes
Math Peeters_Cropped.jpg (1.08 MB)
Math Peeters

Klik hier voor meer informatie over het profiel van het Verantwoordingsorgaan.

In de brochure 'Organisatie SPF' op deze pagina is meer informatie te vinden over SPF, het bestuur, de Raad van Toezicht en het Verantwoordingsorgaan.

DSM Pension Services (DPS)

De feitelijke werkzaamheden heeft het bestuur uitbesteed aan DSM Pension Services (DPS). Het bestuur blijft wel verantwoordelijk voor alles wat DPS doet.