Beleggingsbeleid

 

Beleggingsbeleid bij SPF

De pensioenpremie die werkgever en werknemer gezamenlijk betalen, moet niet alleen de kosten van de pensioenopbouw dekken. Met dat geld dienen ook de financiële buffers in het pensioenfonds te worden gevormd voor slechte tijden. Bovendien moeten de uitvoeringskosten ervan worden betaald. In de premie is geen opslag meegenomen voor het toekennen van toeslagen. Het geld voor de toeslagverlening moet volledig komen uit de rendementen die SPF maakt bij het beleggen van de pensioengelden.

Hoe het beleggingsbeleid vorm krijgt, is te vinden in de brochures en documenten op deze pagina. We zien het als onze voornaamste taak om te blijven zorgen voor een goed pensioen, nu en later, daarom beleggen we de pensioenpremies van onze deelnemers op een verantwoorde manier. Voor meer informatie bezoek onze website Duurzaam en verantwoord beleggen.

Heb je vragen over het beleggingsbeleid van SPF ga dan naar 'Contact' en stuur een e-mail naar onze Pension Desk.