Over DPS

 

DSM Pension Services

DSM Pension Services BV (DPS) is de integrale dienstverlener voor het pensioenfonds DSM Nederland (PDN) en het pensioenfonds SABIC (SPF). Het pensioenfonds van SABIC werd in 2003 opgericht, nadat DSM een jaar eerder de petrochemische activiteiten aan SABIC had verkocht.

In verband met het uitvoeren van activiteiten op het gebied van vermogensadvies en vermogensbeheer is DPS in het bezit van een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en van een Europees paspoort (FSA).

DPS biedt een servicepakket in de vorm van:

Pensioenfondsen PDN en SPF

  • Pensioenservice

DPS verzorgt voor de pensioenfondsen de uitvoering van de collectieve pensioen- en prepensioenregelingen en communiceert hierover.

  • Vermogensbeheer

DPS adviseert de pensioenfondsen over beleggingsstrategieën en alle hieraan gekoppelde onderwerpen. Het tactisch en operationeel beheer wordt door de afdeling vermogensbeheer uitgevoerd. Er wordt selectief gebruik gemaakt van externe vermogensbeheerders voor speciale mandaten.
Aangezien DPS handelt in lijn met het beleggingsbeleid en de beleidsdocumentatie zoals het MVB beleid van de pensioenfondsen, en zich hiermee ook kan verenigen en geen ander vermogen beheert dan dat van de pensioenfondsen, heeft DPS zelf geen apart MVB beleid of vergelijkbare beleidsdocumentatie vastgesteld. 

  • Bestuursondersteuning

DPS verzorgt de bestuursondersteuning voor de pensioenfondsen en heeft namens het fonds zitting in het bestuur en in commissies van de Pensioenfederatie.

  • Communicatie

DPS verzorgt de communicatie voor de beide pensioenfondsen en heeft zitting in het Platform Pensioencommunicatie van de Pensioenfederatie.

  • Risk management & compliance

DPS adviseert de fondsbesturen in het kader van het opzetten, implementeren en het uitvoeren van risk management en compliance.

  • Financiële administratie & rapportages

DPS verzorgt de financiële administratie van de pensioenfondsen en draagt zorg voor alle periodieke rapportages.

Buitenlandse pensioenfondsen

DPS adviseert buitenlandse pensioenfondsen van DSM op het gebied van pensioen- en vermogensbeheer en hieraan gerelateerde onderwerpen.

DSM Pension Services B.V. is een 100% dochter van de Koninklijke DSM N.V. en telt 70 medewerkers.

Personalia

Directeur G. Rutten
Manager Pensioenen en Communicatie W. Bours
Hoofd Financiën M. Bloemer
Risk Officer N. Paulissen
Hoofd Vermogensbeheer B. Puijn
Pensioen Actuaris S. Spauwen
Bestuurssecretaris PDN J. Lommen
Bestuursondersteuning SPF A. Becker


Contact

Bezoekadres: Het Overloon 1, 6411 TE Heerlen
Postadres: Postbus 6500, 6401 JH Heerlen
e-mail: Support.DPS@dsm.com

Route description

route DPS NL spf.png (343 KB)