Nieuwsberichten

 
Herman Polderman nieuw lid van het Verantwoordingsorgaan SPF Gepubliceerd op: 01-04-2021

Herman Polderman.jpg (984 KB)
Na de oproep van SPF aan alle deelnemers die pensioen opbouwen, meldde Herman zich voor de vrijgekomen positie in het VO. Het bestuur van SPF legt ieder jaar verantwoording af aan het VO over het beleid en de wijze waarop het beleid is uitgevoerd. Het VO heeft onder meer de bevoegdheid daarover een oordeel te geven. Ook beoordeelt het VO of het beleid en de beleidskeuzes van het bestuur binnen de gemaakte afspraken en kaders zijn uitgevoerd en of alle belangen van de verschillende groepen deelnemers evenwichtig zijn afgewogen.


Omdat er maar één positie ingevuld moest worden en Herman de enige kandidaat was, waren geen verkiezingen nodig. De selectiecommissie van SPF toetste Herman op geschiktheid voor het lidmaatschap. En op 19 maart 2021 is Herman door het bestuur benoemd als lid van het VO. Hij volgt Gerard Tummers op die op 1 januari afscheid nam.

Herman is Senior Sales Account Manager Polymers en werkt sinds 2006 bij SABIC. Hij volgde in 2020 de pensioenopleiding via de SPF-Academy, de opleidingsklas van SPF.

We bedanken Gerard voor zijn bijdrage en inzet voor ons pensioenfonds en wensen Herman veel succes toe.