Nieuwsberichten

 
Waardeoverdrachten SPF hervat Gepubliceerd op: 13-04-2021

SPF hervat vanaf 1 april 2021 de afhandeling van waardeoverdrachten. Vanaf 1 augustus 2020 stelde SPF de afhandeling van de waardeoverdrachten uit. Dat kwam omdat vanaf die datum de beleidsdekkingsgraad van SPF lager was dan 100%. In die situatie verbiedt de wet om medewerking te verlenen aan waardeoverdrachten. 

Vrouw.jpg (240 KB)Betrokken deelnemers van wie de waardeoverdracht vanaf 1 augustus 2020 werd uitgesteld, zijn daarover geïnformeerd. Zodra het andere pensioenfonds de overdrachten ook mag afhandelen, hervatten we die waardeoverdrachten.
Hierover worden die deelnemers dan weer geïnformeerd. 

Bij waardeoverdracht wordt pensioen overgeheveld van het ene pensioenfonds naar het andere pensioenfonds.
Op onze website lees je meer over
waardeoverdracht.

Deelnemers hoeven zelf geen actie te ondernemen. Als er vragen zijn, neem contact op met de Pension Desk van SPF op telefoonnummer +31(0)45 5788100 of via e-mail Info.PensioenfondsSABIC@dsm.com.