Nieuwsberichten

 
René Witjes terug van weggeweest Gepubliceerd op: 21-10-2021 Witjes, René.jpg (447 KB)Nieuw lid van het Verantwoordingsorgaan (VO) SPF
Na de oproep van SPF aan alle deelnemers die pensioen opbouwen, meldden twee kandidaten zich voor de vrijgekomen positie in het VO. Het bestuur van SPF legt ieder jaar verantwoording af aan het VO over het beleid en de wijze waarop het beleid is uitgevoerd. Het VO heeft onder meer de bevoegdheid daarover een oordeel te geven. Ook beoordeelt het VO of het beleid en de beleidskeuzes van het bestuur binnen de gemaakte afspraken en kaders zijn uitgevoerd en of alle belangen van de verschillende groepen deelnemers evenwichtig zijn afgewogen.

Omdat er twee kandidaten waren, hielden we in juli de verkiezing. 613 stemgerechtigden brachten hun stem uit. Dat is meer dan 21%. René werd met 371 stemmen gekozen voor het VO. Het VO deed een bindende voordracht waarna het bestuur René per 1 juli 2021 benoemde als lid van het VO. Hij volgt Ben Jonker op die op 1 juli afscheid nam.

René is Chemisch Operator/ Shiftsupervisor en werkt sinds 1989 bij SABIC in Bergen op Zoom. Hij is lid van de Ondernemingsraad en was van 2015 tot 2019 al bestuurslid bij SPF.

We bedanken Ben voor zijn bijdrage en inzet voor ons pensioenfonds en wensen René veel succes toe.