Nieuwsberichten

 
Heel tevreden over SPF Gepubliceerd op: 21-10-2021 Kind met duim omhoog.jpg (863 KB)SPF onderzoekt elke twee jaar of deelnemers tevreden zijn over het fonds. We willen graag weten hoe onze deelnemers over onze dienstverlening en communicatie denken. En waar nog ruimte voor verbetering is. In het voorjaar van 2021 voerde een onderzoeksbureau de ‘Benchmark Monitor Pensioenfondsen’ (BMP) uit. Ook andere ondernemingspensioenfondsen namen deel. Zo weten we ook hoe goed we het doen ten opzichte van andere fondsen. We spreken Mark Gerards, communicatieadviseur bij DSM Pension Services, over de resultaten en het vervolg.

“Tijdige en duidelijke communicatie over een complex onderwerp.”

Resultaten deelnemers
Mark: “Eerst wil ik iedereen bedanken die het onderzoek heeft ingevuld. We krijgen daarmee belangrijke informatie waar we onze service mee bijsturen. Onze deelnemers zijn over het algemeen tevreden met het fonds. We krijgen een algemeen rapportcijfer van 7,6. Voor onze informatievoorziening een 7,6 en een 7,7 voor de kwaliteit van de service en dienstverlening. Ongeveer driekwart vindt dat je helder inzicht krijgt in je pensioenregeling. Ook is pensioenbewustzijn vaak aanwezig. Daar ben ik blij mee, het is immers een complex onderwerp. Wat wel opvalt is, dat deelnemers maar beperkt bereid zijn om pensioeninformatie via social media te ontvangen. Je zou toch denken dat dit nu dé manier van informatie delen is.”

Zijn er nog verbeteringen mogelijk? Mark: “Bijna de helft van de deelnemers geeft aan dat we beter over financiële risico’s kunnen communiceren. Ook willen deelnemers graag meer informatie over hun eigen, persoonlijke situatie. We gaan aan de slag met de verrassend lagere score die we zagen rondom 'het begrijpen waar onze deelnemer behoefte aan heeft'. Om te beginnen meteen in deze nieuwsbrief.” Zie daarvoor het item ‘Wat is je mening over ons?’

                                              “Betrouwbaar fonds met goede open communicatie.”

Het onderzoek was gericht op een aantal doelgroepen: actieve deelnemers en gepensioneerden. De fondsen van deze bedrijven namen deel aan de benchmark: Philips, ING, ABN-AMRO, DSM, Staples en Rail en OV.

Resultaten gepensioneerden
Gepensioneerden zijn over alle onderwerpen nog iets positiever dan de
actieve deelnemers, vertelt Mark. “Zij waarderen het fonds met een 8,0.
Ook de informatievoorziening is met een 8,0 beoordeeld. De kwaliteit van de service en dienstverlening krijgen een 8,1. Van de gepensioneerden heeft
80% een positief beeld ten aanzien van het pensioenfonds. Ruim vier op de vijf hebben (veel) vertrouwen in het fonds en vinden dat ze helder inzicht krijgen in hun pensioenregeling. Én de gepensioneerden zijn positiever over de klantgerichtheid.”

Maatschappelijk verantwoord
SPF wilde ook weten hoe belangrijk deelnemers en gepensioneerden maatschappelijk verantwoord beleggen vinden.
Mark: “Onze deelnemers vinden dat SPF bij bedrijven waarin we beleggen rekening moet houden met de manier waarop die bedrijven omgaan met mensen en het milieu. Er wordt echter ook aangegeven dat het maatschappelijk verantwoord beleggen niet ten koste mag gaan van het rendement of tot hogere risico’s leiden.”

                                            “Goede resultaten, goede communicatie, zeer klantgericht.”

Vergelijking
De deelnemers van SPF zijn over het algemeen net iets meer tevreden dan deelnemers bij vergelijkbare fondsen. De gepensioneerden zijn over sommige onderwerpen iets minder positief. Hoe komt dat? Mark: “Een verklaring daarvoor kan zijn dat andere fondsen wel geïndexeerd hebben de afgelopen jaren. SPF heeft dat niet kunnen doen en dat merkt deze groep meteen.” Uit het onderzoek blijkt verder dat de deelnemers en gepensioneerden van de verschillende SABIC-locaties hetzelfde denken over ons fonds. We zien hier geen grote verschillen.

Hoe verder?
We zijn over het algemeen blij met de resultaten van het onderzoek maar zien ook zeker ruimte voor verbeteringen. Mark: “We gaan nog aan de slag met de klantgerichtheid, meer letten op wat voor mensen persoonlijk van belang is. Hopelijk kunnen we nu ook weer fysieke deelnemersbijeenkomsten organiseren en zo achterhalen waar de behoefte ligt. Daarnaast gaan we extra aandacht besteden aan onze communicatie over kosten, risico’s en duurzaamheid. We hebben het afgelopen jaar al een aantal acties op dit laatste gedaan, zoals te zien is op onze website. Maar ook over kosten en risico’s kun je op onze website van alles vinden. Verder blijven we ons inzetten voor groter pensioenbewustzijn. Zo gaan we bijvoorbeeld ‘Mijn SPF Pensioen’ klantgerichter uitbreiden.” Wordt vervolgd dus!