Nieuwsberichten

 
Zorgen om situatie in Oekraïne - Update Gepubliceerd op: 18-03-2022

Wij zijn geschokt door de inval van Rusland in Oekraïne. Ons medeleven gaat uit naar alle mensen die door het oorlogsgeweld getroffen worden. We hopen op een snelle en vreedzame afloop.

De ontwikkelingen na de Russische inval in de Oekraïne is voor het bestuur aanleiding om geen nieuwe Russische beleggingen meer aan te gaan. Onze vermogensbeheerders zijn inmiddels geïnstrueerd over dit genomen besluit.

In de portefeuille is nog een beperkte blootstelling naar Russische beleggingen (minder dan 0,02% van het totale vermogen van SPF). Rekening houdend met de sanctiewetgeving, de mogelijkheden om te kunnen handelen op de Russische beurs en de overige marktomstandigheden, beoordeelt het bestuur op een later moment hoe om te gaan met deze bestaande beleggingen in de portefeuille. Het gaat hier nog om een tweetal aandelenbelangen en een tweetal bedrijfsleningen. Staatsleningen van Rusland waren al uitgesloten van beleggingen.

Wij blijven de ontwikkelingen in Oekraïne op de voet volgen. De gevolgen voor onze beleggingen worden nauwlettend in de gaten gehouden en waar nodig nemen we verdere actie als de ontwikkelingen daartoe aanleiding geven.

Voor meer informatie over ons beleggingsbeleid en waar we als SPF in beleggen, ga naar 'Beleggingsbeleid' op de SPF website.