Nieuwsberichten

 
Goed nieuws! Pensioen maximaal verhoogd in 2022 Gepubliceerd op: 27-06-2022

In maart was er al goed nieuws met het besluit om de pensioenen in 2022 gedeeltelijk te verhogen. 10 juni besloot het bestuur van SPF om vanaf 1 juli 2022 volledige toeslagverlening, over het jaar 2021, aan alle deelnemers toe te kennen.

Dit besluit is genomen op basis van de positieve ontwikkeling van de financiële positie van SPF en de nieuwe mogelijkheden die de wet hiervoor biedt. Deze wetgeving, die begin juni is aangenomen, maakt het pensioenfondsen mogelijk om over het jaar 2021 al bij een lagere beleidsdekkingsgraad het pensioen te verhogen. Hierdoor is een extra toeslagverlening per 1 juli 2022 mogelijk als we voldoen aan de voorwaarden in de wet.

SPF heeft de ambitie om het pensioen ieder jaar te verhogen en mee te laten groeien met de prijs- of loonstijging. Het bestuur beoordeelde zorgvuldig of SPF voldoet aan de voorwaarden die de wet hieraan stelt. Ook is een afweging gemaakt tussen het nu toekennen van deze toeslagen en het voorlopig in kas houden van deze gelden in relatie tot de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. De belangen van alle deelnemers zijn hierbij zorgvuldig en evenwichtig afgewogen.

Wat betekent het besluit?

  • De ingegane pensioenen en de opgebouwde pensioenen van ex-medewerkers worden vanaf 1 juli met 2,81% extra verhoogd.
  • De opgebouwde pensioenen van medewerkers worden vanaf 1 juli met 3,34% extra verhoogd.
  • Het is een eenmalig besluit dat past binnen de regelgeving.
  • Deze extra verhoging is geen garantie voor de komende jaren.

Al onze deelnemers krijgen nog een persoonlijk bericht over de verhoging.