Nieuwsberichten

 
Hoorrecht slapers Gepubliceerd op: 26-10-2023

In de Wet toekomst pensioenen is geregeld dat verenigingen van ex-medewerkers een hoorrecht hebben ten aanzien van de nieuwe pensioenregeling. Ex-medewerkers noemen we ook wel ‘gewezen deelnemers’ of ‘slapers’. Reden voor dit hoorrecht is dat de nieuwe regeling wordt afgesproken tussen Sociale Partners (werkgever en vakbonden) en ex-medewerkers daar dus niet direct bij betrokken zijn. Vandaar het hoorrecht.

Het hoorrecht wordt uitgeoefend door een vereniging van ex-medewerkers. Aan zo’n vereniging stelt de wetgever wel strikte eisen:

  • Het moet een officiële vereniging zijn met rechtsbevoegdheid.
  • In de officiële regels moet de vereniging hebben vastgelegd op te komen voor de belangen van ex-medewerkers.
  • Bij de vereniging moet minimaal 10% van het aantal ex-medewerkers zijn aangesloten. Dat komt bij ons neer op ongeveer 350 ex-medewerkers.

Ben je ex-medewerker? Heb jij nog pensioen bij SPF, wil je een vereniging van ex-medewerkers oprichten en wil je dan gebruik gaan maken van het hoorrecht? Neem dan contact op via BestuurSPF@pfsabic.nl.

Jouw mening telt!
De nieuwsbrief van SPF (verschijnt 4x per jaar) lees ik .....