Nieuwsberichten

 
Waarom is het UPO dit jaar later? Gepubliceerd op: 17-06-2020

Jaarlijks ontvang je van SPF een Uniform Pensioenverzicht. Dat gebeurt in de regel in mei/juni van elk jaar. Door wijzigingen in de wet- en regelgeving moeten we de UPO’s aanpassen. Dat kost wat meer tijd. Daarom ontvang je dit jaar het UPO helaas wat later dan je van ons gewend bent.

We moeten vanaf dit jaar op de UPO’s een inschatting maken wat er gebeurt met je pensioen als het langere tijd economisch goed of juist heel slecht gaat. Je ziet dus straks op je UPO ook bedragen met een inschatting van je pensioen bij SPF als er in de toekomst mee- of tegenvallers zijn. Dit is geen gemakkelijke aanpassing van het UPO.

Ook moeten we vanaf dit jaar aparte UPO’s sturen als je al een (gedeeltelijke) uitkering krijgt of als je in verschillende regelingen deelneemt.

Iedereen die nu al een uitkering van SPF ontvangt, krijgt dat UPO eind augustus/begin september. We schatten in dat we de overige UPO’s in de maand september kunnen versturen. Het kan dus zijn dat je meerdere UPO’s ontvangt op verschillende momenten. Maar gelukkig wordt de pensioenplanner binnenkort aangepast en kun je daar al eerder zien hoe jouw pensioen bij SPF ervoor staat.

Ook op www.mijnpensioenoverzicht.nl kun je zien hoe jouw pensioen nu en straks eruitziet. Je kunt daar een inschatting zien wat er met je totale pensioen gebeurt als het in de toekomst beter of slechter met de economie gaat. Deze inschatting is dus gebaseerd op al jouw pensioenen samen, dus ook van eventuele andere pensioenfondsen en inclusief je AOW.