Nieuwsberichten

 
Tijdelijk geen waardeoverdrachten Gepubliceerd op: 19-08-2020

Vanaf 1 augustus kunnen er helaas bij SPF tijdelijk geen waardeoverdrachten worden uitgevoerd.

Dat komt omdat vanaf die datum de beleidsdekkingsgraad van SPF lager is dan 100%. In die situatie verbiedt de wet pensioenfondsen nog langer medewerking te verlenen aan waardeoverdrachten. Zodra de beleidsdekkingsgraad weer boven de 100% is gestegen, kan SPF weer waardeoverdrachten uitvoeren.

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf maandelijkse dekkingsgraden.
Een dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen het vermogen en de verplichtingen van een pensioenfonds.

Bij waardeoverdrachten hevelen pensioenfondsen pensioenaanspraken van een deelnemer over van het ene naar het andere pensioenfonds. Waardeoverdrachten worden meestal aangevraagd als een medewerker van werkgever verandert en daardoor pensioen gaat opbouwen in een nieuw pensioenfonds.

Nieuwe aanvragen
Nieuwe verzoeken voor een waardeoverdracht kunnen wel naar SPF worden verstuurd, maar worden pas afgehandeld als de beleidsdekkingsgraden bij de betrokken pensioenfondsen boven de 100% liggen.

Waardeoverdrachten die al in behandeling zijn
Waardeoverdrachten die bij SPF in behandeling zijn, worden afgehandeld als de deelnemer de (voorlopige) opgave van SPF (binnen de wettelijke termijn) accepteert.

Overdracht kleine pensioenen
Heb je een ouderdomspensioen dat lager is dan € 497,27 (grensbedrag 2020), dan wordt je pensioen ondanks de lage beleidsdekkingsgraad automatisch overgedragen.