Nieuwsberichten

 
Financiële ontwikkelingen SPF in Q3 2020 Gepubliceerd op: 09-11-2020

Hoofdpunten:

  • De dekkingsgraad bedroeg aan het einde van het derde kwartaal 99,5%.
  • De beleidsdekkingsgraad die gebruikt wordt bij de beslissing over toeslagverlening, bedroeg aan het einde van het derde kwartaal 99,5%. (De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf maandelijkse dekkingsgraden.)
  • De pensioenverplichtingen daalden in het derde kwartaal van 3.054 naar 3.010 miljoen euro.
  • Het pensioenfondsvermogen steeg in het derde kwartaal van 2.939 naar 2.994 miljoen euro.
  • Het rendement over het vermogen bedroeg in het derde kwartaal 1,9%.
Voor meer informatie over de financiële ontwikkelingen gedurende het derde kwartaal, klik hier.