Nieuwsberichten

 
Pensioenen niet verhoogd in 2021 Gepubliceerd op: 25-03-2021

SPF verlaagt in 2021 de pensioenen niet. Helaas worden de pensioenen ook niet verhoogd met de stijging van de lonen of de prijzen, de zogenoemde toeslagverlening of indexatie.

Helaas geen verhoging
SPF streeft ernaar om je pensioen ieder jaar te verhogen en mee te laten groeien met de prijs- of loonstijging. Bij de jaarlijkse besluitvorming om een verhoging door te voeren, spelen de financiële positie van het fonds en de wettelijke regels rondom toeslagverlening een grote rol. De financiële positie van het pensioenfonds wordt uitgedrukt in de dekkingsgraad.

De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen van een pensioenfonds en alle huidige en toekomstige pensioenverplichtingen. Deze moet minimaal 110% zijn om (gedeeltelijk) te mogen verhogen. De dekkingsgraad van 103,3% per 31 december 2020 is jammer genoeg lager dan 110% en daarmee onvoldoende om toeslagen te kunnen verlenen. Daarom is door het bestuur besloten dat in 2021 geen toeslagen worden verleend op de pensioenen. Als de financiële situatie niet verbetert, bestaat de kans dat ook de komende jaren geen (gedeeltelijke) toeslagen worden verleend.

Doordat geen toeslag wordt toegekend, worden álle pensioenen van alle deelnemers niet verhoogd. Dat geldt voor de pensioenen die nu worden uitgekeerd, maar ook voor de pensioenen die werknemers opbouwen voor de toekomst. Als gevolg van het niet toekennen van toeslagen, een situatie die zich nu voordoet bij SPF, vermindert de koopkracht van de pensioenen. Stel dat het gemiddelde prijzenpeil een jaarlijkse stijging (inflatie) laat zien van 2% en de toeslagverlening blijft over tien jaar uit, dan is jouw pensioen na deze periode van tien jaar afgerond 20% minder waard. Je krijgt dan geen lagere uitkering maar je kunt met hetzelfde geld minder kopen.

Wil je meer weten over de toeslagverlening bij SPF klik dan hier.

Bouw je nog pensioen op en ben je benieuwd welke gevolgen het uitblijven van de toeslagverlening heeft op jouw pensioen, log dan in op ‘Mijn SPF Pensioen’ op de website.

Wil je zien hoe je pensioen de afgelopen jaren is geïndexeerd, klik dan hier.

Er hoeft gelukkig ook niet gekort te worden
Net zoals vorig jaar moet het bestuur een herstelplan opstellen. Dit wordt in maart definitief vastgesteld. SPF verwacht, op basis van de berekeningen in het herstelplan, dat de dekkingsgraad zonder verlaging van de pensioenen, kan herstellen naar het vereiste niveau. Op basis hiervan heeft het bestuur besloten dat er per 1 januari 2021 geen verlaging (korting) van de pensioenen plaatsvindt. Of volgend jaar de pensioenen gekort moeten worden of toeslagen verleend worden, wordt weer mede bepaald door de ontwikkeling van de dekkingsgraad. Deze is onder meer afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten.

Wil je meer weten over het herstelplan bij SPF klik dan hier.