Nieuws
Pensioen verhoogd per 1 januari 2019 Gepubliceerd op: 28-03-2019 Onlangs heeft het bestuur van Stichting Pensioenfonds SABIC (SPF) het besluit genomen om de ingegane pensioenen en de opgebouwde pensioenaanspraken in 2019 gedeeltelijk te verhogen, de zogenoemde toeslagverlening of indexatie.

De pensioenaanspraken zijn de opgebouwde pensioenen van de (ex-) werknemers die nog niet gepensioneerd zijn.

Gedeeltelijke verhoging per 1 januari 2019
SPF streeft ernaar om je pensioen of pensioenaanspraak ieder jaar te verhogen en mee te laten groeien met de prijs- of loonstijging. Bij de jaarlijkse besluitvorming om een verhoging door te voeren, spelen de financiële positie van het fonds en de wettelijke regels rondom toeslagverlening een grote rol. De financiële positie van het pensioenfonds wordt uitgedrukt in de beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde verhouding tussen het vermogen van een pensioenfonds en alle huidige en toekomstige pensioenverplichtingen over een periode van 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad was 113,3% per 31 december 2018. Tussen 110% en 127% is volgens de wettelijke regels een gedeeltelijke toeslag mogelijk. Daarom is door het bestuur besloten dat in 2019 gedeeltelijk toeslagen worden verleend op de ingegane pensioenen en de opgebouwde pensioenaanspraken.

De pensioenen die nu worden uitgekeerd, worden in april verhoogd met een nabetaling over de maanden januari tot en met maart.

De opgebouwde pensioenen worden per 1 januari verhoogd en de gevolgen van die verhoging zijn in het volgend UPO (Uniform Pensioenoverzicht) verwerkt.

Berekening gedeeltelijke toeslag per 1 januari 2019
De ingegane pensioenen en de opgebouwde pensioenen van ex-medewerkers worden met 0,41% verhoogd. De stijging van de prijzen bedroeg in 2018 1,68%. Kijkend naar het verschil tussen het niveau van de beleidsdekkingsgraad waarop volledige indexatie mogelijk is (127%) en het niveau van de peildatum 31 december 2018 (113,3%), mag er 24,3%  van de prijsstijging worden gegeven: 24,3% van 1,68% is gelijk aan 0,41%. 

De opgebouwde pensioenen van medewerkers worden met 0,36% verhoogd. In 2018 was de loonstijging in Bergen op Zoom 0% en in Zuid-Limburg 3,00%. De gemiddelde stijging van de lonen bedroeg in 2018 daarmee 1,50%. Kijkend naar het verschil tussen het niveau van de beleidsdekkingsgraad waarop volledige indexatie mogelijk is (127%) en het niveau van de peildatum 31 december 2018 (113,3%), mag er 24,3% van de gemiddelde loonstijging worden gegeven: 24,3% van 1,50% is 0,36%.

Geen volledige toeslag?
Zoals hierboven beschreven worden de pensioentoezeggingen van alle deelnemers niet volledig verhoogd. Dat geldt voor de pensioenen die nu worden uitgekeerd, maar ook voor de pensioenen die werknemers opbouwen voor de toekomst. Als gevolg van het niet volledig toekennen van toeslagen, een situatie die zich nu voordoet bij SPF, vermindert de koopkracht van de pensioenen en de pensioenaanspraken. Stel dat het gemiddelde prijspeil een jaarlijkse stijging (inflatie) laat zien van 2% en de toeslagverlening blijft over tien jaar volledig uit, dan is jouw pensioen na deze periode van tien jaar afgerond 20% minder waard. Je krijgt dan geen lagere uitkering maar je kunt met hetzelfde geld minder kopen. 

Wil je meer weten over de toeslagverlening bij SPF klik dan hier.

Bouw je nog pensioen op en ben je benieuwd welke gevolgen de toeslagverlening heeft op jouw pensioen, log dan in op “Mijn pensioen” op de website van SPF en klik op ‘Pensioenrisico’. 

Wil je zien hoe je pensioen of pensioenopbouw de afgelopen jaren is geïndexeerd, klik dan hier.

Is in de toekomst een verlaging van pensioen mogelijk?
Als ontwikkelingen op de financiële markten slecht uitpakken is het mogelijk dat de financiële positie van SPF verslechterd. Als de financiële positie van SPF te slecht wordt zal SPF, als uiterste redmiddel, de ingegane pensioenen en de opgebouwde pensioenaanspraken van de deelnemers verlagen. SPF verwacht echter, op basis van de berekeningen in het herstelplan, dat de dekkingsgraad ook na de verhoging van de ingegane pensioenen en opgebouwde pensioenaanspraken, ruim kan herstellen naar het vereiste niveau. Mede op basis hiervan heeft het bestuur kunnen besluiten dat er per 1 januari 2019 een verhoging van de pensioenen kan plaatsvinden. 

Wijziging in de regels op 1 januari 2019
Vanaf 1 januari vervallen de zogenoemde gemiste toeslagen niet meer na 10 jaar. Kan SPF je pensioen niet indexeren, dan noemen we dat een gemiste toeslag. Het fonds kan die toeslagen alsnog toekennen als de beleidsdekkingsgraad hoog genoeg is. Dat heet een inhaaltoeslag. Voorheen vervielen de gemiste toeslagen na 10 jaar. Sinds 1 januari is die regel geschrapt uit het pensioenreglement. Vanaf nu blijven alle gemiste toeslagen dus in aanmerking komen voor een inhaaltoeslag.

Er is geen poll actief
Deze website gebruikt cookies om te kunnen functioneren en het gebruik te analyseren teneinde het gebruiksgemak te verbeteren.Akkoord