Over ons

Stichting Pensioenfonds SABIC (SPF)

Stichting Pensioenfonds SABIC voert de pensioenen uit voor de medewerkers van SABIC Europe B.V., SABIC Limburg B.V., SABIC Innovative Plastics B.V., SABIC Global Technologies B.V. en SABIC Capital B.V.

Bestuur
SPF is een onafhankelijke stichting. De stichting wordt bestuurd door een bestuur dat zelfstandig de koers van het pensioenfonds bepaalt. Door de werkgevers (SABIC Europe BV, SABIC Limburg BV, SABIC Capital BV, SABIC Innovative Plastics en SABIC Global Technologies BV) worden gezamenlijk vier leden voorgedragen. De ondernemingsraden van SABIC dragen twee leden voor. Twee leden worden gekozen uit en door de pensioengerechtigden van het fonds. De twee externe bestuursprofessionals worden door het fonds aangesteld. De nieuwe onafhankelijke voorzitter is benoemd door het bestuur.

Van links naar rechts: René Witjes, Giselle Verwoort, Leon Jacobs, Arthur Smit (plv. voorzitter), Jos van Gisbergen, Willem Grin, Guido Croonen, Marcel Roberts en Jo Mastenbroek (bestuurslid tot 1 januari 2019). Op de foto ontbreken Pascal Wolters (voorzitter) en Dries Nagtegaal.

Klik hier voor meer informatie over het profiel van de leden van het Bestuur.

Raad van Toezicht (RvT)
Op het bestuur wordt toezicht uitgeoefend door een intern toezichtsorgaan, bij SPF de Raad van Toezicht genoemd. De Raad beoordeelt bijvoorbeeld of de procedures en processen van het fonds op orde zijn, hoe het fonds wordt bestuurd en hoe het fonds omgaat met de risico's van het fonds op de langere termijn. De Raad van Toezicht bestaat uit drie leden.


Van links naar rechts: Kees Scheepens, Willeke Ong en Peter de Groot (voorzitter).


Verantwoordingsorgaan (VO)
Het verantwoordingsorgaan (VO) heeft de bevoegdheid een oordeel te geven over het handelen van het bestuur, over het door het bestuur gevoerde beleid en de wijze waarop het beleid is uitgevoerd. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit zes leden.


Van links naar rechts: Ben Jonker, Olaf Tant (VO lid tot 1 januari 2019), Jan Coenen (VO lid tot 1 januari 2019), Gerard Tummers en John van Moorsel. Op de foto ontbreken Rolf van Kouwen, Ed van Lamoen en Jan Hellings.

Klik hier voor meer informatie over het profiel van de leden van het Verantwoordingsorgaan.

In de brochure 'Organisatie SPF' op deze pagina is meer informatie te vinden over SPF, het bestuur, de Raad van Toezicht en het Verantwoordingsorgaan.

DSM Pension Services (DPS)

De feitelijke werkzaamheden heeft het bestuur uitbesteed aan DSM Pension Services (DPS). Het bestuur blijft wel verantwoordelijk voor alles wat DPS doet. Deze website gebruikt cookies om te kunnen functioneren en het gebruik te analyseren teneinde het gebruiksgemak te verbeteren.Akkoord