Dekkingsgraad

 

Dekkingsgraad SPF

De dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad worden maandelijks rond de 10e werkdag gepubliceerd.

Oktober 2020

Dekkingsgraad per 31 oktober 2020: 97,8%

Beleidsdekkingsgraad per 31 oktober 2020: 99,0% 
De beleidsdekkingsgraad wordt gebruikt bij de beslissing over toeslagverlening. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf maandelijkse dekkingsgraden.

Voor meer informatie over de maandelijkse ontwikkeling van de dekkingsgraden, klik hier.

Verloop dekkingsgraad
De dekkingsgraad van het pensioenfonds is in de maand oktober met 1,7%-punt gedaald tot een niveau van 97,8%. Gedurende de maand oktober behaalden de aandelenmarkten een negatief rendement. De rente is in de maand oktober gedaald. 

Gedurende de maand oktober liepen het aantal besmettingen in het kader van de Covid-19 pandemie verder op. Overheden reageerden massaal door het instellen van maatregelen om de samenkomst van groepen mensen zoveel mogelijk te beperken door het instellen van lockdowns. Ook de onzekerheid rondom de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten zorgde ervoor dat de volatiliteit op de financiële markten toenam. De maand oktober was aanvankelijk nog positief begonnen voor de aandelenmarkten, maar de groeiende onzekerheid omtrent de pandemie zorgde uiteindelijk voor een daling van de aandelenkoersen in de tweede helft van de maand. De gepubliceerde cijfers over de economische groei in het derde kwartaal waren zeer positief, maar moeten worden afgezet tegen de forse daling van de economische groei in het tweede kwartaal. De verwachtingen inzake de economische groei voor de komende jaren werden naar beneden toe bijgesteld door het IMF. 

De onzekerheden in de markt blijven nog steeds aanzienlijk. De gevolgen van de hernieuwde maatregelen van overheden in het kader van de Covid-19 pandemie voor de verdere economische ontwikkeling zijn moeilijk in te schatten. 
Het bestuur blijft deze ontwikkelingen nauwlettend volgen.

Kwartaalontwikkeling

In onderstaande tabel staan de dekkingsgraden per kwartaal en van voorgaande jaren. Ook de rente die we moeten gebruiken (de marktrente) en het rendement zijn in de tabel vermeld.
De kwartaaldekkingsgraad wordt enkele weken na het einde van elk kwartaal bijgewerkt. 

Stand per einde 2017 2018 2019 Q1
2020
Q2
2020
Q3 2020
Dekkingsgraad 114,7% 107,9% 107,6% 92,6% 96,2%  99,5%
Beleidsdekkingsgraad 112,9% 113,3% 105,7% 103,1% 100,2% 99,5%
Gehanteerde rente 1,5% 1,4% 0,7% 0,4% 0,3% 0,2%
Rendement (t/m) 6,6% -2,8% 16,9% -7,2% -0,4% 1,6%

Kijk voor meer informatie over de financiële ontwikkeling in het menu rechts.

De dekkingsgraad is een belangrijke graadmeter voor de financiële toestand van het pensioenfonds. Het geeft de verhouding aan tussen het vermogen van SPF (pensioenvermogen) en de pensioenen die SPF nu en in de toekomst moet uitbetalen (de pensioenverplichtingen). Als de dekkingsgraad bijvoorbeeld 110% is, dan staat tegenover elke € 100 die SPF onder andere moet uitbetalen aan gepensioneerden, op dat moment € 110 aan vermogen.