Dekkingsgraad en andere financiële cijfers

 

Dekkingsgraad SPF

De dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad worden maandelijks rond de 10e werkdag gepubliceerd.

September 2021

Dekkingsgraad per 30 september 2021: 113,8%

Beleidsdekkingsgraad per 30 september 2021: 108,5% 
De beleidsdekkingsgraad wordt gebruikt bij de beslissing over toeslagverlening. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf maandelijkse dekkingsgraden.

Voor meer informatie over de maandelijkse ontwikkeling van de dekkingsgraden, klik hier.

Verloop dekkingsgraad
De dekkingsgraad van het pensioenfonds is in de maand september 0,8%-punt gestegen tot een niveau van 113,8%. Gedurende de maand september behaalden de aandelenmarkten een negatief rendement. De rente is in de maand september gestegen. De stijging van de rente zorgde er, ondanks de dalende aandelenmarkten, voor dat de dekkingsgraad zich positief ontwikkelde gedurende de maand september.

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) heeft in september een update van zijn Economic Outlook afgegeven. De raming voor de wereldwijde economische groei in 2021 is beperkt naar beneden toe bijgesteld. Opvallend zijn de neerwaartse bijstellingen van de groeiverwachtingen voor de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, terwijl de groeiverwachting van de eurozone naar boven toe is bijgesteld. De OESO waarschuwt in de Economic Outlook tevens voor de risico’s van toegenomen productieprijzen.

Kijkend naar de productieprijzen, dan zijn vooral de prijzen van energie en basismaterialen sinds het begin van de pandemie sterk toegenomen. Dit zorgt voor een toename van de inflatie. De voorzitters van de centrale banken verwachten nog steeds dat de inflatiedruk van tijdelijke aard is en het gevolg is van verstoringen in de aanvoerketens, terwijl de vraag juist groot is door de openstelling van de economie.

De aandelenmarkten stonden in de maand september onder druk door toenemende zorgen over de impact van de sterk stijgende energieprijzen en de oplopende renteniveaus. Ook het feit dat de centrale bank in de Verenigde Staten liet doorschemeren ruimte te zien om het opkoopprogramma vanaf november af te gaan bouwen en de ontwikkelingen rondom de Chinese vastgoedontwikkelaar Evergrande, zorgden voor nervositeit op de aandelenmarkten.
Het bestuur blijft de ontwikkelingen nauwlettend volgen.

Cijfers bij kwartaalontwikkeling dekkingsgraad

In onderstaande tabel staan de dekkingsgraden per kwartaal en van voorgaande jaren. Ook de rente die we moeten gebruiken (de marktrente) en het rendement zijn in de tabel vermeld.
De kwartaaldekkingsgraad wordt enkele weken na het einde van elk kwartaal bijgewerkt. 

Stand per einde Q2 2021 Q1 2021 2020 2019 2018
Dekkingsgraad 113,2% 110,6% 103,3% 107,6% 107,9%
Beleidsdekkingsgraad 104,9% 100,5% 98,4% 105,7% 113,3%
Gehanteerde rente 0,5% 0,5% 0,2% 0,7% 1,4%
Rendement (t/m) 3,1% 0,0% 6,5% 16,9% -2,8%

Kijk voor meer informatie over de financiële ontwikkeling in het menu rechts.

De dekkingsgraad is een belangrijke graadmeter voor de financiële toestand van het pensioenfonds. Het geeft de verhouding aan tussen het vermogen van SPF (pensioenvermogen) en de pensioenen die SPF nu en in de toekomst moet uitbetalen (de pensioenverplichtingen). Als de dekkingsgraad bijvoorbeeld 110% is, dan staat tegenover elke € 100 die SPF onder andere moet uitbetalen aan gepensioneerden, op dat moment € 110 aan vermogen.

Cijfers bij jaarontwikkeling variabele nettopensioenuitkering

Stand per einde 2020
Dekkingsgraad 104,67%
Resultaat 1,00%
Gemiddelde rente 0,00%
Rendement  8,14%

Ontvang je een variabele nettopensioenuitkering, dan treed je toe tot de groep van alle pensioengerechtigden die ook een variabele nettopensioenuitkering ontvangen. Binnen deze groep worden alle resultaten (rendement op beleggingen, wijziging van marktrente en overlijden) met elkaar gedeeld. Het behaalde resultaat in een jaar vormt de basis voor de jaarlijkse aanpassing van alle variabele nettopensioenuitkeringen.

SPF haalde in 2020 over de kapitalen in de nettopensioenregeling een positief rendement uit beleggingen van 8,14%. Toch was het behaalde resultaat over 2020 4,67%. Dit resultaat is het gevolg van de gedaalde marktrente in 2020 (2019 was 0,50%). Hierdoor moet SPF meer geld reserveren om de toekomstige variabele nettopensioenuitkeringen te kunnen betalen.
Het behaalde resultaat verdeelt SPF over 5 jaar. Hierdoor is de verhoging van de variabele nettopensioenuitkering over 2021 tot en met 2025 gelijk aan 1,00% per jaar is.

Kijk voor meer informatie en cijfers in de brochure 'Toeslagverlening’.