Dekkingsgraad

 

Dekkingsgraad SPF

De dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad worden maandelijks rond de 10e werkdag gepubliceerd.

April 2021

Dekkingsgraad per 30 april 2021: 112,8%

Beleidsdekkingsgraad per 30 april 2021: 102,1% 
De beleidsdekkingsgraad wordt gebruikt bij de beslissing over toeslagverlening. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf maandelijkse dekkingsgraden.

Voor meer informatie over de maandelijkse ontwikkeling van de dekkingsgraden, klik hier.

Verloop dekkingsgraad
De dekkingsgraad van het pensioenfonds is in de maand april met 2,2%-punt gestegen tot een niveau van 112,8%. Gedurende de maand april behaalden de aandelenmarkten een positief rendement. De rente is in de maand april gestegen. De stijging van de rente, in combinatie met het positief aandelenrendement, was de voornaamste oorzaak voor de positieve dekkingsgraadontwikkeling gedurende de maand april.

De opwaartse trend in aandelen blijft zich verder voortzetten. De bedrijfscijfers over het eerste kwartaal vallen per saldo mee. Over de eerste vier maanden van 2021 hebben aandelen goede rendementen laten zien. De rentes lopen eveneens verder op. De Nederlandse 10-jaars rente naderde eind april de 0%. Het sentiment op de financiële markten verbetert nu het vaccineren aan momentum wint. Wereldwijd laten vertrouwensindicatoren per saldo een verbetering zien. In een aantal landen worden de coronamaatregelen versoepeld. Centrale banken handhaafden hun monetaire beleid.

De combinatie van een ruim monetair beleid en de voortgang met betrekking tot de vaccinaties oogt positief voor een verder economisch herstel. Het extreme monetaire beleid en de hoge begrotingstekorten blijven echter een risico op de langere termijn.

De onzekerheden in de markt blijven nog steeds groot. De gevolgen van de maatregelen van overheden in het kader van de Covid-19 pandemie voor de verdere economische ontwikkeling zijn moeilijk in te schatten. Het bestuur blijft de ontwikkelingen nauwlettend volgen.

Kwartaalontwikkeling

In onderstaande tabel staan de dekkingsgraden per kwartaal en van voorgaande jaren. Ook de rente die we moeten gebruiken (de marktrente) en het rendement zijn in de tabel vermeld.
De kwartaaldekkingsgraad wordt enkele weken na het einde van elk kwartaal bijgewerkt. 

Stand per einde Q1 2021 2020 2019 2018
Dekkingsgraad 110,6% 103,3% 107,6% 107,9%
Beleidsdekkingsgraad 100,5% 98,4% 105,7% 113,3%
Gehanteerde rente 0,5% 0,2% 0,7% 1,4%
Rendement (t/m) 0,0% 6,5% 16,9% -2,8%

Kijk voor meer informatie over de financiële ontwikkeling in het menu rechts.

De dekkingsgraad is een belangrijke graadmeter voor de financiële toestand van het pensioenfonds. Het geeft de verhouding aan tussen het vermogen van SPF (pensioenvermogen) en de pensioenen die SPF nu en in de toekomst moet uitbetalen (de pensioenverplichtingen). Als de dekkingsgraad bijvoorbeeld 110% is, dan staat tegenover elke € 100 die SPF onder andere moet uitbetalen aan gepensioneerden, op dat moment € 110 aan vermogen.