Nieuwsberichten

 
Goed nieuws! Pensioen extra verhoogd in 2022 Gepubliceerd op: 22-07-2022

Op 10 juni besloot het bestuur om het pensioen over het jaar 2021 volledig te verhogen.
Dit gebeurt vanaf 1 juli 2022 en geldt voor alle deelnemers.

Extra verhoging per 1 juli 2022

SPF streeft naar een optimaal pensioen. We willen het pensioen ieder jaar verhogen en mee laten groeien met de prijs- of loonstijging. Bij de jaarlijkse besluitvorming om een verhoging door te voeren, spelen de financiële positie van het fonds en de wettelijke regels rondom toeslagverlening een grote rol. Het besluit over de extra verhoging is genomen op basis van de positieve ontwikkeling van de financiële positie van SPF en de nieuwe mogelijkheden die de wet hiervoor biedt. Deze wetgeving, die begin juni is aangenomen, maakt het pensioenfondsen mogelijk om al bij een lagere beleidsdekkingsgraad het pensioen te verhogen. Hierdoor is de extra toeslagverlening per 1 juli 2022 mogelijk als we voldoen aan de voorwaarden in de wet.

Het bestuur beoordeelde zorgvuldig of SPF voldoet aan de voorwaarden die de wet hieraan stelt. Ook is een afweging gemaakt tussen het nu toekennen van deze verhoging en het voorlopig in kas houden van deze gelden in relatie tot de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. De belangen van alle deelnemers zijn hierbij zorgvuldig en evenwichtig afgewogen. De verschillende groepen deelnemers krijgen de volledige verhoging op basis van de maatstaf zoals die is vastgelegd in het reglement.

Extra verhoging per 1 juli 2022 voor ingegane pensioenen en de opgebouwde pensioenen van ex-medewerkers:

  • De stijging van de prijzen bedroeg in 2021 3,28%.
  • Per 1 januari verhoogden we deze pensioenen al met 0,46%.
  • Per 1 juli komt daar nog een extra verhoging bij van 2,81%.

De extra verhoging op 1 juli is niet precies het verschil tussen 3,28% en 0,46%. Dat komt omdat we maximaal 3,28% mogen verlenen. Omdat we op 1 januari het pensioen al met 0,46% verhoogden, moeten we daar nu rekening mee houden.

Rekenvoorbeeld hoe we daar rekening mee houden:

Stel het pensioen is op 1 januari 2022 € 10.000.
Maximale verhoging in 2022 is 3,28%. Het pensioen mag dan maximaal € 10.328 worden.
Verhoging in januari van 0,46% betekent een pensioen van € 10.046.
Daarboven op de extra verhoging van 2,81% en het pensioen wordt dan ook maximaal € 10.328.

Extra verhoging per 1 juli 2022 voor de opgebouwde pensioenen van medewerkers:

  • In 2021 was de gemiddelde stijging van de lonen bij SABIC 3,91%.
  • We verhoogden deze pensioenen per 1 januari al met 0,55%.
  • Per 1 juli komt daar een extra verhoging bij van 3,34%.

De extra verhoging op 1 juli is niet precies het verschil tussen 3,91% en 0,55%. Dat komt omdat we maximaal 3,91% mogen verlenen. Omdat we op 1 januari het pensioen al met 0,55% verhoogden, moeten we daar nu rekening mee houden.

Rekenvoorbeeld hoe we daar rekening mee houden:

Stel het pensioen is op 1 januari 2022 € 10.000.
Maximale verhoging in 2022 is 3,91%. Het pensioen mag dan maximaal € 10.391 worden.
Verhoging in januari van 0,55% betekent een pensioen van € 10.055.
Daarboven op de extra verhoging van 3,34% en het pensioen wordt dan ook maximaal € 10.391.

Wanneer zie ik de extra verhoging?

Gepensioneerden zien vanaf juli het verhoogde pensioen op hun rekening. Als de brief, over het pensioen dat dit jaar ingaat na 1 juli, al is verstuurd, zit de verhoging in de eerste betaling.

De verhoging van de pensioenen van alle deelnemers is daarnaast zichtbaar in het UPO (Uniform Pensioenoverzicht) van 2023. Dit is dus niet het UPO dat we dit jaar sturen. Dit UPO laat de stand van 1 januari 2022 zien.

Nog meer weten over de toeslagverlening bij SPF? Klik dan hier.
Zien hoe het pensioen de afgelopen jaren is verhoogd, klik dan hier.