Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting (Basispensioenregeling)

Wat heb je aan het Uniform Pensioenoverzicht?

Het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) geeft je inzicht over wat je naar verwachting krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat je partner en/of kinderen krijgen als je overlijdt. Het pensioenoverzicht zetten wij elk jaar in je eigen ‘Mijn SPF Pensioen’ op onze website. Zo krijg je snel een duidelijk inzicht in je huidige en toekomstige pensioensituatie. De gegevens op dit overzicht hebben betrekking op de stand van zaken per 1 januari 2020.

Let op: door wijzigingen in wet- en regelgeving moeten we vanaf 2020 aparte UPO’s sturen als je al een (gedeeltelijke) uitkering krijgt of als je in verschillende regelingen deelneemt. Het kan dus zijn dat je meerdere UPO’s ontvangt op verschillende momenten.

Lees meer...

Pensioenoverzichten moeten gemakkelijk vergelijkbaar zijn. Daarom hebben verzekeraars en pensioenfondsen samen het Uniform Pensioenoverzicht ontwikkeld. Alle pensioenfondsen en verzekeraars gebruiken dit pensioenoverzicht. Heb je pensioenregelingen bij verschillende pensioenfondsen of verzekeraars? Dan kun je eenvoudig de bedragen op de verschillende pensioenoverzichten met elkaar vergelijken. En die van je eventuele partner natuurlijk ook.

De uitkeringen die op het pensioenoverzicht staan, zijn bruto bedragen per jaar. Dat betekent dat daarover premies en belasting betaald moeten worden. Hoeveel dat is, is afhankelijk van je persoonlijke omstandigheden.

Hoewel in het pensioenoverzicht sprake is van ‘zolang je leeft’ kunnen alle genoemde pensioenbedragen toch lager of hoger uitvallen. Dit kan gebeuren als er in de toekomst gekort moet worden op de pensioenen omdat dit nodig is voor de financiële situatie van het fonds. Het kan ook voor komen dat door wettelijke vereisten en/of reglementswijzigingen het te verwachten pensioen lager uitvalt.

Aan de andere kant kan het zijn dat het fonds de uitkering verhoogt, omdat de financiële situatie van het fonds dit toelaat. Dit heet toeslagverlening.

We adviseren je om het pensioenoverzicht te bewaren, samen met de pensioenoverzichten die je van andere pensioenuitvoerders ontvangt. Zo houd je een helder overzicht van je pensioen. Op mijnpensioenoverzicht.nl staan je pensioenen van verschillende pensioenuitvoerders bij elkaar. Op pensioenkijker.nl vind je algemene informatie over pensioen.


Wat als het mee- of tegenzit?

Je ziet vanaf dit jaar op je UPO een inschatting van je pensioen bij SPF als er in de toekomst mee- of tegenvallers zijn.
Bij deze inschatting houden we ook rekening met een mogelijke stijging van de prijzen. De inschatting geeft dus de koopkracht van je pensioen weer.
Klik hier voor meer informatie over de verschillende scenario's.


Kies hieronder welke situatie voor jou van toepassing is.

Werk je nog bij SABIC?

Heb je gewerkt bij SABIC?

Ontvang je een uitkering van SPF?

Ontvang je partnerpensioen van SPF?